Audiòfons i amplificadors, per què no són el mateix?

January 19, 2016

 

 

Moltes vegades escoltem en la televisió o veiem en botigues no especialitzades en audició ofertes molt cridaneres del que ells li diuen amplificador o fins i tot audiòfon. Podem arribar a caure en la temptació de comprar-los pel baix preu que tenen en comparació als audiòfons distribuïts per òptiques o centres auditius. Tendim a pensar “ja sé que no serà el mateix però segur que alguna cosa ajuda”, “almenys serà millor que no portar res”. Però les diferències entre un producte i un altre són abismals. Mitjançant aquest article es vol donar a conèixer alguns dels elements més importants dels quals difereixen els uns dels altres. Es pretén fer-ho d’una forma senzilla i fàcil d’entendre.

Per conèixer les diferències entre un audiòfon i un amplificador hem de conèixer alguns conceptes bàsics referents a la audiologia.

 

  • Audiometria tonal: prova auditiva que ens diu quant sent una persona, és a dir, quin és el volum mínim que pot escoltar una persona en un ambient tranquil i sense sorolls externs. Per a això posem uns tons que varien en freqüència (de greus a aguts). Hi ha diversos tipus de pèrdua auditiva i normalment la pèrdua no és igual en totes les freqüències, sent comuna escoltar bé els greus (com la veu d'home o un trombó) i pitjor els aguts (com la veu de dona o un violí). Podem tenir una audició diferent en cada oïda, és a dir, podem tenir una oïda amb una audició considerada correcta i l'altre amb una pèrdua auditiva mitjana. Existeixen infinitat de deficiències auditives. Tenir una deficiència auditiva no significa estar sord igual que tenir una deficiència visual no significa estar cec.

Exemple de audiometria:

Amb aquesta base explicarem com funcionen els audiòfons essencialment, el tema és més profund del que podem ensenyar en un parell de paràgrafs, però servirà per fer-nos una idea.

 

 

  • Amplificació: Tenint en compte la audiometría, podem entendre que un audiòfon no ha d'amplificar tots els sons per igual. En aquest cas hauria d'amplificar poc o gens els sons greus i bastant més els aguts per aconseguir pujar tota la corba a un volum adequat. En el següent dibuix veiem de manera molt simplificada el que ha de fer un audiòfon. L'audiòfon ha de portar el volum que escolta una persona a un volum que es considera “normal” això s'aconsegueix mitjançant l'amplificació. En l'exemple simulat veiem que en els sons greus la fletxa és més curta, necessita menys amplificació quina en els aguts, que la fletxa és més llarga.

 
És clar que per aconseguir que un audiòfon faci això, hem de dir-li a l'audiòfon quin és la audiometria de l'usuari.

Què passa en el cas dels amplificadors de so què es venen en centres no especialitzats?

 


Un amplificador de so no té en compte l'audició de l'usuari, simplement amplifica tot el so que capta. En aquest cas, la fletxa serà sempre de la mateixa grandària. En el gràfic veiem que per aconseguir portar a la normalitat els sons aguts, els greus estaran ma

 

ssa amplificats, no vol dir que així escoltarem millor, si no que en estar els greus més amplificats del que han de estar, molestarà i pot produir l'efecte contrari. A més seguirem sentint més alts els greus que els aguts, quan en realitat hauríem d'escoltar totes les freqüències més igualades.

  • Sortida màxima: És el volum màxim que pot donar un audiòfon, amplificador o auricular. Generalment a un volum de 120dB el so molesta, la persona pot sentir fins i tot dolor perquè la pressió és molt forta per a l'oïda, algunes persones tenen més tolerància a aquests sons que unes altres, podent haver-hi persones que no senten molèstia fins a 120 o més i persones que a 100 ja els molesta. El número 120 és simplement una mitjana estàndard. 

En el següent gràfic podem veure unes marques noves que simulen la sensibilitat a sorolls alts, és a dir el volum a partir del que una persona podria sentir molèstia. També pot variar d'una oïda a un altre i d'una persona a una altra.

 

Un audiòfon té en compte aquest fet i limitarà la sortida màxima, és a dir, es pot fer que el volum que arribarà amplificat a cau d'orella de la persona no superi un límit perquè no molesti. 


Què passa en el cas dels amplificadors de so què es venen en centres no especialitzats?


Els amplificadors igual que els auriculars tenen la sortida màxima i moltes vegades supera el llindar de inconfort sense cap control i pot per tant danyar l'oïda. Si l'amplificador té una sortida màxima de 128 i entra un soroll de 90dB i tenim una amplificació de 40dB que hem regulat nosaltres mateixos la suma seria 128+90=130 com l'amplificador arriba a 128 a la nostra oïda arribaran aquests 128dB, produint en molts casos molèstia o dolor.

 

Per concloure...

 

Per totes aquestes raons els amplificadors no estan indicats per a l'ús en persones amb pèrdues auditives, si no per a l'ús de persones amb una bona audició que en moments concrets necessiten sentir el volum més alt. Un exemple podria ser escoltar la televisió a altes hores de la nit.

En canvi els audiòfons estan indicats per a la correcció de pèrdues auditives i tots els sistemes implementats en ells van encaminats a millorar l'enteniment i confort de les persones amb pèrdua auditiva.

Aquí s'han especificat les funcions més bàsiques dels audiòfons actuals, però segons el model identificarem més com a reductors de sorolls, direccionalitat,... 

 

Please reload

Destacats

La Sara va a Senegal!

June 7, 2019

1/7
Please reload

Posts Recents

May 24, 2019

November 30, 2018

September 17, 2018

Please reload

Arxiu